Met veel droefheid melden wij u het overlijden van Jean-Paul Roels.

Wij bieden onze innige deelneming aan zijn familie en aan zijn naasten.

Herakles is van harte met hen en wenst hen veel moed en kracht in deze pijnlijke dagen.

Rouwbrief Jean-Paul Roels