GUY LOOS, oom van onze Algemene Voorzitter, heeft ons ook plots verlaten. Als toegewijde Herakles liefhebber, heeft Guy sinds zijn toetreden in 1977 praktisch zonder onderbreking bijgedragen aan het goed functioneren van onze club, vooral in het beheer van het clubhuis van de hockey afdeling tot in de jaren 90, en later als Algemeen Secretaris. In 2018 werd hij nog onderscheiden voor zijn totale bijdrage aan de club met de toekenning van Groot Lint in de ridderorde van Herakles.

Wij betuigen onze innige deelneming aan zijn zoon Frederic en zijn kinderen, en aan zijn talrijke neven en nichten.

********************

Wij vernemen tevens met droefheid het overlijden van NANETTE HENS, echtgenote, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder in een traditionele Herakles familie waarin de toewijding aan het welzijn en de waarden van onze club altijd als vanzelfsprekend geldt. Zij was een van de eerste vrouwelijke leden bekroond met een nominatie in de ridderorde van Herakles. Tot verleden jaar kwam ze nog regelmatig op de club om onze eerste hockey ploeg aan te moedigen.

Aan Patrick en Didier, aan Marie, David en hun kinderen, aan Camille, Philippe en Nicolas betuigt onze club zijn innige deelneming.